Disclaimer

Bewindenburo is AVG compliant.

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Bewindenburo. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat de informatie die is opgenomen incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Bewindenburo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik – op welke wijze dan ook – van de geboden informatie.

Het is mogelijk dat via de internetsite van Bewindenburo toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Bewindenburo kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.