Hoe vraagt u onze hulp aan?

– Wie kunnen er aanvragen?
– Vereiste documenten
– Waar zijn wij actief?

Curatele, bewind of mentorschap aanvragen

Bewindvoering aanvragen
U kunt zelf bewindvoering aanvragen, maar ook als partner of familielid kunt u een verzoek indienen. In bijzondere gevallen kunnen ook derden – zoals zorginstellingen, hulpverleners of gemeenten – met de juiste onderbouwing een verzoek indienen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen of als er geen familie (bekend) is. Uiteraard begeleidt Bewindenburo de procedure en zullen wij het verzoekschrift voor u indienen bij de kantonrechter.

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen
U kunt eventueel ook tegelijkertijd bewind en mentorschap aanvragen. Bewindenburo verzorgt geen mentorschappen, maar wij zijn uiteraard wel bekend met een groot aantal professionele, betrouwbare en deskundige mentoren en wij kunnen u daarin kostenloos adviseren.

Inkomens- of budgetbeheer aanvragen
Wilt u dat wij inkomens- of budgetbeheer voor u gaan verzorgen? Dat kan voor uzelf, maar ook voor iemand waar u de zorg over heeft. Bewindenburo stelt een volmacht en een overeenkomst op aan de hand van uw persoonlijke situatie en een geldig ID-bewijs.