Wie kunnen er curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

• De betrokkene zelf
• De partner van de betrokkene
• Familieleden van de betrokkene tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
• Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is
• De officier van justitie (alleen in uitzonderlijke gevallen)
• Instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden