Vereiste documenten

Voor het aanvragen of wijzigen van bewindvoering of mentorschap bij de rechtbank in uw regio heeft u een verzoekschrift nodig. In dit verzoekschrift staat tevens welke stukken u mee moet sturen (zie onder). Aan de aanvraag zijn wel kosten verbonden. U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om bewindvoering of mentorschap. De overheid bepaalt de hoogte hiervan jaarlijks op 1 januari (in 2018: € 78). Indien u onvoldoende draagkracht heeft wordt voor deze kosten bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente waarin u woont.

 

Verder heeft u nodig:

• Geldige ID-kaart of paspoort
• Een medische verklaring/onderbouwing (niet bij schulden)
• Akkoordverklaring van direct betrokken familie
• Bereidheidsverklaring van de bewindvoerder

Plan van Aanpak (dit stelt Bewindenburo samen met u op bij de intake)