Vereiste documenten

Voor het aanvragen of wijzigen van bewindvoering bij de rechtbank in uw regio heeft u een verzoekschrift nodig. In dit verzoekschrift staat tevens welke stukken u mee moet sturen (zie onder). Aan de aanvraag zijn wel kosten verbonden. U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om bewindvoering. De overheid bepaalt de hoogte hiervan jaarlijks per 1 januari van het nieuwe jaar. In 2019 bedragen deze griffiekosten € 81. Indien u onvoldoende draagkracht heeft wordt voor deze kosten bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente waarin u woont.

 

Verder heeft u nodig:

• Eventueel een medische verklaring/onderbouwing (bij beschermingsbewind)
• Overzicht van uw schulden (bij schuldenbewind)
• Akkoordverklaringen van direct betrokken familie
• Bereidheidsverklaring van de beoogd bewindvoerder

Plan van Aanpak en bij schulden een Aanvullend Plan van Aanpak (dit stelt Bewindenburo samen met u op bij de intake)