Sponsoring

Wij sponsoren de komende 5 jaar het vervoersproject van Beter Leven Zorg.

Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat?
Bewindenburo wil méér zijn dan een bewindvoerderskantoor. Onze werkzaamheden bestaan altijd uit maatwerk met oog voor de menselijke kant van de verschillende problematieken. We vinden het onze verantwoordelijkheid om tot een duidelijke, transparante, eerlijke en sociaal-maatschappelijk betrokken manier van dienstverlening te komen. Mensen zijn bij ons geen nummer, maar unieke individuen met specifieke behoeften, waaraan we – binnen de wettelijke kaders en mogelijkheden – zoveel mogelijk persoonlijke aandacht willen schenken.

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?
Wij vinden het belangrijk dat dit soort initiatieven breed gesteund wordt en dat je niet altijd naar de overheid en andere partijen moet kijken, maar ook zelf je betrokkenheid tot uitdrukking kunt laten komen. Vaak is dat door je dienstverlening en de manier van werken, maar soms is een financiële bijdrage ook een manier om je betrokkenheid te tonen. Ook past de ondersteuning van het Zorgbusproject prima bij de doelgroep waarvoor we ons inzetten.

Bekijk de website