Vrijwillig bewind (inkomens-/budgetbeheer)

‘Vrijwillig bewind is een vorm van inkomens- of budgetbeheer’


Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij helpen u bij het structureren van uw inkomens- en uitgavenpatroon. Bij vrijwillige bewindvoering werken we wel met een ondertekende volmacht, maar die is vele malen minder vergaand dan ‘onder bewind stelling’. Ook is er geen tussenkomst van de kantonrechter. Vrijwillig bewind kan een tijdelijke oplossing zijn om meer structuur in het dagelijkse leven te krijgen of een opmaat zijn naar officiële bewindvoering. Soms is het ook een structurele oplossing. Hoe dan ook: Bewindenburo zorgt graag voor rust, stabiliteit en zekerheid.

In de praktijk betekent onze hulp
• Aanleg van een (digitaal) dossier
• Ontvangst en verwerking van post
• Onderhoud van contact met noodzakelijke instanties
• Controle op inkomsten
• Zorg voor de betaling van lasten
• Zorg voor de uitbetaling van leef-, zakgelden
• Aanvraag van uitkeringen
• Aanvraag van bijzondere bijstand
• Afsluiten van verzekeringen
• Aanvraag van kwijtscheldingen
• Aanvraag van toeslagen
• Doen van de belastingaangifte(n)
• Afspraken maken/regelingen treffen met schuldeisers
• In kaart brengen schuldpositie en inschakelen schuldhulpverlening

Indien gewenst/noodzakelijk
• Hulp bij ontruiming/verhuizing
• (Doen) verkopen van onroerend goed
• Zorg rond de opslag van persoonlijke goederen
• Werkzaamheden op locatie (op basis van vastgesteld uurtarief)