HOME

Het lukt uzelf, uw naaste of iemand waarover u de zorg heeft niet (meer) goed om voor de persoonlijke materiële en financiële zaken te zorgen. Bijvoorbeeld vanwege de lichamelijke of geestelijke gesteldheid, omdat u schulden heeft of gewoon omdat het allemaal eventjes niet vanzelf gaat. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Zeker als het om geld gaat. Via Bewindenburo krijgt u de professionele hulp die u ontzorgt. Op een persoonlijke manier en met een deskundige aanpak. Wij beheren de financiële zaken en regelen het veiligstellen van uw vermogen of begeleiden u in de aanpak en sanering van uw schuldpositie. Dat geeft u rust en bescherming.

 

– Bewindenburo ontzorgt

Bewindenburo Etten-Leur staat u graag bij in de westelijke regio van Noord-Brabant en de Drechtsteden. Ons betrokken team helpt bij de bewindvoering over alle materiële zaken, zoals het afsluiten van verzekeringen, het aanvragen van toeslagen en het doen van de belastingaangifte(n). Ook in de vorm van inkomens- of budgetbeheer helpen wij u graag. We nemen alle administratie over en handelen op basis van wederzijds vertrouwen en goede, duidelijke afspraken. Op vrijwillige basis via inkomens- of budgetbeheer of via onder bewind stelling, maar altijd in uw eigen belang.

Waarom Bewindenburo?
– We helpen mensen om schulden op te lossen
– We helpen om eventuele schulden te voorkomen
– We houden de administratie en financiën op orde
– We zorgen dat u financiële rust ervaart, nu en in de toekomst